Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling
IVPO-RGB-Metslogan geel

Assessment uitbesteden

Als u de HR capaciteit niet heeft maar wel zekerheid wenst of een kandidaat geschikt is voor een functie, kan een selectie assessment van PiCompany uitkomst bieden. In een helder en eenduidig interpreteerbaar rapport wordt een uitspraak gedaan over de geschiktheid voor de functie en mogelijkheden om door te groeien.

Désirée Vroegop is gecertificeerd voor het afnemen van Career Values en de Connector / Reflector Big Five Personality en het terugkoppelen van de resultaten. Dit gebeurt ‘virtueel’ waar het kan, om de kosten in de hand te houden en 'face-to-face’ waar nodig.

careervalues Matchen tussen loopbaanwaarden en functie

Welke functie past bij mij? Welke richting wil ik op met mijn loopbaan? Vragen waar medewerkers soms hulp bij kunnen gebruiken. De vragenlijst Career Values van PiCompany matcht concrete functies, rollen en organisaties met de loopbaanwaarden die een medewerker belangrijk vindt.
Op basis van de antwoorden die de medewerker op de vragenlijst geeft ontstaat een rangorde in 8 belangrijke loopbaanwaarden:

• deskundigheid
• management
• ondernemerschap
• toewijding
• uitdaging
• balans werk/privé
• zekerheid
• zelfstandigheid

De voorkeursvolgorde voor de 8 loopbaanwaarden wordt in een overzichtelijke grafiek getoond inclusief concrete suggesties en tips.

Ondersteuning bij functie- en loopbaankeuze

De Career Values werkt bij vragen over functiekeuze en loopbaankeuze voor individuele medewerkers verhelderend. Daarnaast maakt het instrument bij teams en groepen duidelijk hoe de individuele voorkeursvolgorden van loopbaanwaarden samenhangen met of verschillen van de belangrijke waarden binnen de organisatiecultuur.

connectorBFP Selectie op basis van persoonlijkheid

U wilt snel en betrouwbaar geschikte kandidaten selecteren op basis van inzicht in persoonlijkheidskenmerken. Met de persoonlijkheidsvragenlijst Connector Big Five Personality krijgt u snel en efficiënt een schatting van het gemak waarmee een kandidaat gewenste competenties in de functie kan laten zien of verder kan ontwikkelen. De persoonlijkheidsvragenlijst Connector Big Five Personality geeft inzicht in de zogenaamde ‘Big Five’ persoonlijkheidskenmerken:

• instabiliteit
• extraversie
• openheid
• aanpassen
• consciëntieusheid

De persoonlijkheidsvragenlijst Connector Big Five Personality wordt online afgenomen. De vragenlijst kan daardoor op elke willekeurige plaats en tijdstip gemaakt worden en de resultaten zijn direct beschikbaar. Ideaal voor situaties waarbij snelheid van beslissen essentieel is.

Aansluiting bij geselecteerde competenties

Persoonlijkheidsvragenlijst Connector Big Five Personality geeft per persoonlijkheidskenmerk de positie van de kandidaat weer ten opzichte van het gemiddelde van mensen die in organisaties werken. Daarnaast wordt voor elk van de door u zelf geselecteerde competenties aangegeven in welke mate de persoonlijkheid van de kandidaat daarbij aansluit. Zowel persoonlijkheid als aansluiting bij de geselecteerde competenties krijgt u direct interpreteerbaar weergegeven in een helder grafisch overzicht.

refelctorBFP Inzicht in doorgroeipotentieel voor loopbaankeuze en persoonlijke ontwikkeling

U wilt maximaal gebruik maken van het menselijk kapitaal in uw organisatie. De Reflector Big Five Personality van PiCompany geeft een genuanceerd en volledig beeld van de persoonlijkheid die in dagelijkse werksituaties nodig is. Belangrijk voor inzicht in doorgroeipotentieel voor onderbouwde keuzes in persoonlijke ontwikkeling en loopbaan.

De persoonlijkheidsvragenlijst Reflector Big Five Personality meet op de belangrijkste 5 persoonlijkheidskenmerken, de zogenaamde ‘Big Five’:

• instabiliteit
• extraversie
• openheid
• aanpassen
• consciëntieusheid

Daarnaast verdiept de vragenlijst zich in 24 onderliggende aspecten van die ‘Big Five’. De resultaten uit de persoonlijkheidsvragenlijst geven een goede indicatie over hoe gemakkelijk iemand een aantal geselecteerde competenties kan laten zien of verder kan ontwikkelen.

Focus op gedrag in werksituaties

De Reflector Big Five Personality bevat alleen vragen die betrekking hebben op gedrag in werksituaties. De persoonlijkheidsvragenlijst meet de positie van de deelnemer ten opzichte van het gemiddelde van mensen die in organisaties werken. Zowel de persoonlijkheidskenmerken als informatie over de relevantie competenties zijn weergegeven in een helder en toegankelijk grafisch overzicht begeleid van een eenvoudige en beknopte toelichting.

© 2018 jouw website