Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling
IVPO-RGB-Metslogan geel

Brilliant in the Hot Seat©

De belangrijkste eigenschap van een manager is besluitvaardigheid; perfectionisme kost teveel tijd!

'Resilience means survival'*


Altijd de beste beslisser

of 'analysis paralysis'?


Uit onderzoek is gebleken dat top-managers onder druk moeite hebben met (en fouten maken in) een eenvoudige rekensom (begin bij 300 en trek daar steeds 3 vanaf).
Professionele managers in the Hot Seat zijn getraind op goed functioneren in stressvolle situaties, om onder druk te beslissen over leven en dood, milieu, kapitale installaties en organisaties.
De Brilliant in the Hot Seat© training** geeft toegang tot je fysiologie, de plek waar gedrag 'geboren' wordt: Stressbeheersing bij de bron.

'The problems facing an incident commander do not come in a standard size or shape and almost by definition, they have unusual, unanticipated and unexpected elements.'*Sitting in the Hot Seat

Je zit achter je bureau en handelt je e-mail af. Er loopt een medewerker binnen met een technisch probleem. Samen buig je je over de tekeningen en de mogelijkheden.

Dan gaat het alarm af. Brand!
In een fractie van een seconde flitsen de afwegingen door je heen: de medewerkers die in gevaar zijn, de medewerkers die je in gevaar kan brengen met reddingsacties, de organisatie, je management, eerdere incidenten, je carrière, je reputatie…

'For incident command, particularly the opening stages of a crisis are usually the most critical phase.'*


Je voelt de stress door je lijf gaan.
Word je roekeloos, neem je ondoordachte beslissingen?
Loop je weg voor de situatie, laat je de beslissingen aan anderen over?
Of verlamt de stress je, blijf je informatie verzamelen?Dan herinner je je 'Brilliant' training. Je reguleert je ademhaling, je zet goed in. Je hebt en houdt overzicht; overzicht over de situatie, je kennis, je mogelijkheden. Je weet dat je beslissingen moet nemen, en dat kun je ook. Je rustige alertheid heeft zijn weerslag op je team. Stilte in het oog van de orkaan. De brand is nog niet onder controle, de situatie wel. Je completeert de briefing van je medewerkers met je vakmanschap. En beslist.

Iedere leidinggevende met een 'hot seat' positie herkent deze situatie. De snelle schakeling van de normale gang van zaken, de people-manager met zijn medewerkers, naar opeens dat alarm, een andere situatie, ander leiderschap, andere prioriteiten. Vaak geoefend in scenario-trainingen, maar iedere situatie is anders.
Maak 'het onbekende' toegankelijk

Je komt in een onbekend gebied van denken en handelen; met onbekende reacties voor jezelf en voor anderen.

De Brilliant in the Hot Seat© training** maakt dit 'onbekende' gebied toegankelijk met directe feedback via realtime performance-grafieken. Je oefent met en zonder druk om via je fysiologische systeem de stress van het moment functioneel in te zetten. Dus geen fight, flight of freeze reactie, maar alerte professionaliteit. Zo leer je om te allen tijde je potentieel volledig te benutten.


'The ability to stay calm, to listen to others and to be adaptable are key characteristics of effective incident commanders.'*


Werkwijze

Voorbereiding

U vraagt bij de trainer een e-communicatie-account aan. U beschrijft situaties waarbij de draaglast groter was dan de draagkracht, m.a.w. waarbij u de situatie niet volledig in de hand had. Hetzelfde doen uw medestudenten.


De training

Iedere manager kiest uit zijn praktijk een situatie die hij plenair wil bespreken. We meten de invloed van stressvolle situaties op uw prestaties. We oefenen met elkaar betreffende situaties. Door met een groep ervaren managers naar de situaties te kijken komen we tot verhelderende inzichten.
Maar het belangrijkste, dat bent uzelf, hoe blijft u briljant in iedere situatie. Daarvoor leert u concrete technieken aan met een (grafisch) zichtbaar resultaat.

Huiswerk

Oefenen: iedere dag, alleen thuis en tijdens uw werk. En u maakt een (kort) praktijk-verslag.

Tijdschema

De training bestaat uit 4 dagdelen (overdag/avond): 3 dagdelen opeenvolgend en na 3 maanden een herhalingsbijeenkomst.
Tussentijds krijg u via uw IVPO e-communicatie-account van de trainer persoonlijke begeleiding voor vragen/antwoorden.

*Bron: Sitting in the hot seat - Rhona Flin
**Deze training (of aanvulling op bestaande scenario-training) wordt alleen aan organisaties aangeboden, dus niet als open-inschrijving.

© 2018 jouw website