Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling

Instituut voor
Persoonlijke Ontwikkeling

Buteyko Ademhalingstraining

Gevolgen van verkeerd ademhalen

Ademhaling en vitaliteit

Lichaamscellen hebben zuurstof en brandstof nodig om energie te leveren, zodat iedere cel zijn functie optimaal kan uitvoeren. Teveel of te weinig ademen heeft een ongunstige invloed op het functioneren van de cellen die gezamenlijk het lichaam vormen. De meeste van de 15.000 tot 20.000 ademhalingen per dag gebeuren buiten het bewustzijn om. Dit gaat in veruit de meeste gevallen vanzelf.
De diepte en snelheid van ademhalen varieert echter onder invloed van een aantal factoren. Een belangrijke en begrijpelijke factor is de lichaamsinspanning die op een bepaald moment geleverd moet worden. Loop je een trap op, dan moeten de spiercellen meer energie leveren, dus de ademhaling wordt sneller en dieper. Stress en emoties laten het tempo en de diepte van de ademhaling echter ook variëren, zonder dat de inspanning dat tempo en die diepte rechtvaardigt. Hierdoor wordt het delicate chemische proces van de energiehuishouding van iedere cel nadelig beïnvloed. Het is dit proces dat aan de basis ligt van ons functioneren.

Het ademhalingscentrum

De ademhaling wordt door het ademhalingscentrum diep in onze hersenen geregeld. Het werkt als een soort thermostaat. Op basis van een aantal signalen uit het lichaam bepaalt het centrum het tempo en diepte van de ademhaling. Is de ademhaling - door stress en emoties - regelmatig niet in overeenstemming met de te leveren inspanning, dan raakt de instelling van het ademhalingscentrum ontregeld. Vergelijk dit met een thermostaat die te hoog of te laag is ingesteld.
De methode van Dr. Buteyko is erop gericht om het ademhalingscentrum weer optimaal te laten regelen. Wanneer dit (weer) het geval is neemt de vitaliteit toe.

© 2018 jouw website