Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling
IVPO-RGB-Metslogan geel

De Briljante Manager©

De belangrijkste eigenschap van een manager is besluitvaardigheid; perfectionisme kost teveel tijd!

Altijd de beste beslisser

of 'analysis paralysis'?

Als leidinggevende of adviseur kunt u nooit alleen maar rationeel werken. U moet ook kunnen sturen en beslissen met gevoel op basis van uw ervaring en intuïtie. Vaak heeft u gewoon de tijd of de middelen niet om alles eerst uitgebreid te meten en te berekenen om te weten welke beslissing u moet nemen. In die gevallen moet u kunnen beschikken over een soort innerlijke adviseur. U zult dan moeten denken met gevoel en voelen met verstand.
Vraag is niet of u over dergelijke vaardigheden beschikt, maar vooral hoe u ze weet toe te passen.

Ook op kritieke momenten je hoofd erbij houden

Waarom hebben we de meest briljante antwoorden en ingevingen achteraf, of wanneer we niet zelf het (moeilijke) gesprek voeren? Omdat onze natuurlijke (oer)reactie bij stress een fysieke, lichamelijke is: 'Fight, Flight or Freeze' (vechten, vluchten of verstijven zoals een ree in de koplampen van de auto); geen mentale, doordachte reactie, waarbij je al je kennis kunt inzetten.
Met IVPO Briljant trainingen© leer je om te allen tijde je mentale potentieel benutten. Ook bij stress, onder druk, als het spannend en moeilijk is.

De logica achter intuïtie

Wil men als manager het hoofd kunnen bieden aan de complexe en snelle veranderingen op sociaal, technologisch en economisch gebied, dan lijkt een managementaanpak vereist die welhaast alle 'succesvolle' methoden en technieken van de laatste jaren integreert. Doeltreffend en evenwichtig management vereist een goed huwelijk tussen enerzijds rationele en anderzijds intuïtie-gebaseerde managementmethoden.

Zijn tijd vooruit

Al in 1989 realiseert Paul Baardman zich dat intuïtie mogelijkheden aanreikt om op menselijke manier leiding te geven, maar ook om effectief tijd en kosten te besparen. Beoordeling van situaties en mensen, strategiebepaling en creatieve probleemoplossing steunen grotendeels op intuïtie. Geïnspireerd door Prof. Weston H. Agor (auteur van 'Intuitive Management' en 'The Logic of Intuitive Decision Making') ontwikkelde en doceerde hij de training Management by Intuition (MBI). Deze training werd door honderden managers van vooraanstaande organisaties (o.a. Wintershall Noordzee, AKZO Nobel, DSM, ARAL, Fisher Price) gevolgd.

Inmiddels is er veel meer bekend over de werking van de hersenen. Interesse en opleiding op dit gebied zorgen nu bij Baardman voor diepgaande kennis over de werking van hersenen en hart. De praktische toepassing vindt u terug in de opleiding De Briljante Manager©. Hier leert u om steeds toegang te hebben tot uw kennis en intuïtie en zo bij de dragen aan een Lerende Organisatie in tegenstelling tot organisaties die zichzelf jaar na jaar kopiëren.

Doel(groep)

5-10 Managers brengen in kaart wat hen in de weg staat als het gaat om 'altijd goed presteren'. IVPO reikt een instrument aan om de onderliggende, beperkende factoren voor succes, om te zetten in constante professionaliteit.

Volgens de principes van Theorie U

Herkent u (uw manager in) onderstaand?

Het zijn de resultaten die tellen en die worden direct beïnvloed door uw gedrag. De management-opleidingen zorgden voor regels, methoden en theoretische onderbouwing. Vaak functioneert u prima, maar soms, in een vergadering, bij een presentatie, of in een gesprek met een medewerker of leidinggevende bent u niet op uw best, komt u niet zo bekwaam over als u eigenlijk van binnen wel bent...
En dat staat de bedrijfsresultaten en uw carrière flink in de weg.
Hoe komt dat? Achteraf weet u het wel: de briljante zinnen en acties flitsen door uw hoofd, maar op het moment zelf…..
De complimenten of zelfs promotie zijn voor een ander. Een manager die wel briljant is.

Wanneer u uzelf verder wilt ontwikkelen, niet uw gedrag van gisteren wilt kopeëren, maar wilt leren om altijd briljant en succesvol te zijn is de training De Briljante Manager© een must. U leert om:
• alert en relaxed te zijn
• overzicht te houden over gesprekken
• inventief en creatief te zijn
• altijd professioneel te zijn


Werkwijze

Voorbereiding

U vraagt bij de trainer een e-communicatie-account aan. U beschrijft situaties waarbij het (net) niet lukte om succesvol te zijn. Hetzelfde doen uw medestudenten.

De training

Iedere manager kiest uit zijn praktijk een situatie die hij plenair wil bespreken. We meten de invloed van stressvolle situaties op uw prestaties.
We oefenen met elkaar betreffende situaties. Door met een groep ervaren managers naar de situaties te kijken komen we tot verhelderende inzichten.
Maar het belangrijkste, dat bent uzelf, hoe blijft u briljant in iedere situatie. Daarvoor leert u concrete technieken aan met een (grafisch) zichtbaar resultaat.

Huiswerk

Oefenen: iedere dag, alleen thuis en tijdens uw werk. En u maakt een (kort) praktijk-verslag.

Tijdschema

De training bestaat uit 4 dagdelen (overdag/avond): 3 dagdelen opeenvolgend en na 3 maanden een herhalingsbijeenkomst.
Tussentijds krijg u via uw IVPO e-communicatie-account van de trainer persoonlijke begeleiding voor vragen/antwoorden.

*Deze opleiding wordt alleen aan organisaties aangeboden, dus niet als open-inschrijving.

© 2018 jouw website