Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling

Instituut voor
Persoonlijke Ontwikkeling

HeartMath®HM Gebruik en voordelen

Fysiologie – de basis onder onze prestaties

Hoe komt het dat je de ene dag beter presteert dan de andere? En hoe zou het zijn wanneer je iedere dag dezelfde (goede) prestaties of resultaten zou kunnen leveren? De resultaten die je boekt, zijn het gevolg van wat je doet. Om een ander resultaat te krijgen moet je iets anders doen. Dit heeft alles te maken met je gedrag. Hoewel bij de meeste mensen bekend is dat je je anders moet gedragen om andere (gewenste) resultaten te krijgen, lukt dat lang niet altijd.

Resultaten en gedrag zijn aan de buitenkant te zien. Om echt dingen te veranderen, dan moet je aan de binnenkant zijn, waar anderen het niet kunnen zien. We zouden ons dit kunnen voorstellen als een huis.

Vlak onder het oppervlak ligt ons denken. Om invloed te hebben op je gedachten, moeten er vragen worden gesteld; door jezelf of door een ander. Dit geeft dan al inzicht in het gedrag dat je wilt veranderen, maar is niet genoeg om dit ook daadwerkelijk te doen. Want je gedachten worden vooral beïnvloed door je gevoelens, die op hun beurt weer beïnvloed worden door je gedachten. Grote kans op een loop, dus. De dominante factor echter, zijn je gevoelens! Gevoel is veel sterker dan denken. Je kunt moeilijk gevoelens (verdriet, verliefdheid) ‘wegdenken’. Was dat wel zo, dan konden we ons gedrag veel makkelijker veranderen.

Voorbeeld:
Iemand voelt zich gespannen en jij zegt: “Maak je geen zorgen...”
“Oh ja, natuurlijk,” zegt de ander, “dat ik daar niet eerder aan heb gedacht.”

Om invloed uit te kunnen oefenen op gedachten, moet je dus minimaal op gevoelsniveau zitten. Maar ook dat is niet voldoende. Onder je gevoelens liggen je emoties. Dus moet je eerst de emotie veranderen die je gevoelens beïnvloedt, om daarna je denken te kunnen veranderen. Maar … zijn emoties en gevoelens dan niet hetzelfde? Nee, hoewel niet eenvoudig te onderscheiden, is er een essentieel verschil dat hieronder verklaard wordt:

In de kelder van ons menselijke systeem zit onze fysiologie. Dat zijn stromen van informatie, die op ieder moment vanuit je hele lichaam in je hersenen stromen en daar aangeven wat er speelt in je lichaam: als je gegeten hebt, komen er signalen vanuit je maag en darmen naar je hersenen; als je zit te typen, gaat er informatie naar je hersenen om te vertellen waar je vingers zich bevinden en dat is maar goed ook, anders ben je iedere keer verbaasd over wat je getypt hebt.
Alle signalen van al deze systemen vormen tezamen een emotie!

Een emotie is dus te beschouwen als een samenstel van energieën (energy in motion).

De emotie (samenstel van energieën) gaat de hele dag door, maar we zijn ons er niet altijd van bewust. Wanneer we ons er wel van bewust zijn uit zich dit in gevoelens, die dus onze bewustwording van die emotie zijn.

Voorbeeld:
Wat zijn bijvoorbeeld de signalen van onrust?
- hogere hartslag;
- droge mond/moeilijk spreken;
- vochtige handpalmen;
- onrustige darmen.
Uit deze signalen is onrust dus opgebouwd.

Wanneer we langere tijd dezelfde signalen krijgen, nemen we ze niet meer waar. En dat is ook logisch, want ons bewustzijn moet een selectie maken tussen de vele signalen. En als iemand je dan vraagt, “Hoe voel je je?” dan antwoord je “Wel goed” (hoewel je eigenlijk onrustig bent). Ook vele malen per dag tegen jezelf zeggen, dat je een goede turner bent of een goede schrijver heeft geen effect op je fysiologie.

Dus hoe krijg je dit wel onder controle? Door op het niveau van de fysiologie in te grijpen. En wel in 1 specifiek signaal. Het elektrische signaal van je hart. Dit signaal is sterker dan ieder ander signaal, zoals bijvoorbeeld hersengolven.

Hartritme
Hartritme wordt bepaald door de tijd tussen 2 hartslagen. Hoe dichter de pieken bij elkaar zitten, hoe hoger het hartritme. Binnen de periode van een minuut, kan het hartritme toenemen en ook weer afnemen. Het hartritme van ieder mens varieert continu.
Hartritme-Variabiliteit

Bij de dokter, op de sportschool of als je zelf je hartslag meet, meet je het aantal hartslagen per minuut. Je meet dan bijvoorbeeld 70. Wat je echter meet is het gemiddelde! Door het meten van het gemiddelde, laat je alle variabelen weg!! Terwijl het juist de variabelen zijn die er toe doen. Anders verlies je de kritieke data. Dit is te vergelijken met het nemen van de gemiddelde toonhoogte van een muziekstuk. Je hoort dan één toon en de vraag is wat is dat voor muziekstuk? Is dat Bach? of iets van de Beatles? Pas als we alle tonen horen die er boven en onder liggen, noemen we het muziek en krijgen de tonen voor ons betekenis.

Op fysiologisch niveau gaat het dus om de variatie van het hartritme. Medisch heet dat de hartritme-variabiliteit, afgekort HRV.
Die HRV is om 2 redenen belangrijk:
1. Een 24-uurs meting geeft ook aan hoeveel energie je hebt.
2. De HRV verandert de werking van je hersenen. Onder druk wordt de HRV chaotisch en dit beïnvloedt je vermogen om te denken.
De frontale hersenkwab, het gedeelte waarmee je denkt, wordt voor het grootste deel uitgeschakeld. Onder deze omstandigheden ben je nauwelijks in staat om beslissingen te nemen. Mensen doen of zeggen dan dingen, waar ze achteraf spijt van kunnen hebben.
Als hun HRV weer regelmatig is geworden en hun volledige vermogen om te denken weer is hersteld, geven ze aan, dat ze dingen anders hadden moeten doen.


In de afbeelding hiernaast zie je dat de gemiddeld hartfrequentie in beide gevallen rond de 70 ligt. Er spelen echter geheel verschillende emoties en daardoor is de hersenwerking in het eerste geval minimaal en in het tweede optimaal.
Het moment dat je frontale hersenen in hun functioneren beperkt worden door het chaotische HRV patroon, gebeurt er nog iets: je realiseert je op dat moment niet dat het gebeurt. Het kan heel goed zijn dat je je pas achteraf realiseert dat iets fout ging.
Dus om je emoties, gevoelens, gedachten, gedrag en prestaties onder controle te krijgen moet je leren om op fysiologisch niveau je hartfrequentie patroon regelmatig te krijgen. Dit heet een coherent patroon. De essentie van ‘onder druk goed functioneren’ is het bereiken van een toestand van coherentie.

Tot het moment dat je controle kunt uitoefen op je fysiologie, kan alles en iedereen -inclusief jij zelf- je hersenfunctie negatief beïnvloeden. Om coherent te worden hoef je geen yogi-meester uit India te zijn. Je hoeft ook geen jaren achter elkaar te trainen. Je moet wel weten hoe je coherent kunt zijn. Om dit in de praktijk te kunnen brengen is hiervoor de HeartMath methode ontwikkeld.

HeartMath® in de praktijk

Dankzij de moderne technieken kun je je HRV-patroon zichtbaar maken en daardoor meteen zien en merken wat het effect op jou is wanneer je jezelf op fysiologisch niveau (hart-coherentie) onder controle hebt.
Met de feedback van de software en de begeleiding van de trainer leer je om onder alle omstandigheden een regelmatig HRV-patroon te ontwikkelen, waardoor je een optimaal gebruik kunt maken van al jouw kennis en vaardigheden.Alert en ontspannen

In de toestand van coherentie ben je beter in het oplossen van problemen, heb je meer perceptie, meer inzichten en inzicht in situaties, je denkt helderder. Je bent dan alert en ontspannen.

Kom zelf vrijblijvend zien en ervaren wat de HeartMath® training voor jou kan betekenen.


NAVO straaljager piloten, top-managers, top-sporters en politieagenten gingen je al voor.

© 2018 jouw website