Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling

Instituut voor
Persoonlijke Ontwikkeling

Krachtig Kind Programma: goed ademen, goed bewegen, gezond leven

Kunnen symptomen zoals: astma, allergie, eczeem, vermoeidheid, slapeloosheid, bedplassen, nachtzweten, chronische diarree, chronische verstopping, slechte adem, droge mond, scheefstaande tanden, onrustig gedrag, slechte lichaamshouding, kringen onder de ogen, slissen, buikpijnen, ontstoken oren, chronische verkoudheid, verstopte neus, ontstoken amandelen, poliepen, weinig uithoudingsvermogen, snurken en spierkrampen door één en hetzelfde veroorzaakt worden?
Ja, dat kan zeker!

Een lange rij met klachten, maar vaak ook grote afwijkingen van de 'normale' ontwikkeling van kleuters en kinderen - zowel op lichamelijk, geestelijk als sociaal vlak - worden met grote regelmaat door verkeerd ademen veroorzaakt. Vaak is er een verborgen samenhang tussen de uiterlijke aspecten - zoals een 'te kleine' kaak of een 'slechte' lichaamshouding - en de innerlijke aspecten (zoals bijvoorbeeld korte aandachtsboog). Zelfs de (dan onterechte) diagnose ADHD wordt door wetenschappelijke studies in verband gebracht met verkeerd ademen.

Op onze uitgebalanceerde en speciaal voor kinderen ontwikkelde effectieve in-je-kracht-training worden de verschillende aspecten tegelijk aangepakt. Consequente oefening (ook thuis) draagt er substantieel aan bij om de ontwikkeling van uw kind weer op de goede weg te krijgen. Daarbij wordt u door ons ondersteund, tijdens en ook na de training.
De spil waar alles om draait zijn de ademhalingsoefeningen voor een goede neusademhaling (Buteyko). Deze is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van gezicht, kaken, gebit, gehoor... Lees de brochureMondademhaling van het Anthonius-ziekenhuis. Verder leren de kinderen weer hoe ze 'rechtop' horen te staan met speciale, op kinderen gerichte (Yoga) oefeningen en hun 'binnenwereld' (hun hart met HeartMath) met hun 'buitenwereld' te verbinden.

Goed ontwikkeld gezicht

Peuters en kleuters hebben over het algemeen een duidelijk gedefinieerd, rond en goed uitziend gezichtje. Echter bij tieners tref je veel lange, smalle, platte gezichten aan, verzonken jukbeenderen, een teruggetrokken kin, smalle kaken en een prominente neus.Normaliter groeien de kaken naar voren (horizontaal) als gevolg van het krachtenspel tussen tong en lippen. (Orthodontie gebruikt ditzelfde principe: geringe continue druk brengt tanden in beweging.)
Bij een verticale groei worden de luchtwegen geblokkeerd. Het onderkaakkopje  (caput mandibulae) vergroeit om dit (deels) te compenseren en er ontstaat een knik in de onderkaak.

Het gevolg van een minder goede ontwikkeling van het gezicht is een minder goed functioneren:
• Ademhaling: verstopte neus, snurken, slaapapneu
• Gehoor: loopoor, verstopte buis van Eustagius
• Spreken: slissen, onduidelijk articuleren
• Gebit: scheve tanden, overbeet, onderbeet
• Esthetiek: moeilijker leggen van sociale contacten

Een kindergezicht ontwikkelt zich normaliter goed door neus-ademhaling en een gesloten mond:
tanden (losjes) op elkaar, lippen op elkaar en de tong tegen het verhemelte.

Rechte tanden zorgen niet voor een mooi gezicht, maar een gezicht met goede verhoudingen, zorgt voor rechte tanden.

Goed formaat kaak met rechte tanden

Bij mondademen houden de spieren van de tong de kaak niet (hoog) op zijn plaats. Wanneer de kaak 'hangt' blokkeert hij normaliter de luchtpijp.
Om dit te voorkomen treedt vervorming van de onderkaak op (rechter onderkaak op afbeelding).
De totale lengte (rode lijn) van de 2 onderkaken is bijna hetzelfde, maar de lengte van het deel waarin de tanden en kiezen groeien (groene lijn) is bij de (vergroeide) rechter kaak 14 mm korter. Gevolg: scheve tanden.

>>Globaal kun je de kinderen qua gebit in drie ongeveer even grote groepen indelen: één derde deel van de kinderen heeft van nature een keurig recht gebit. Eén derde heeft een gebit waarvan iedereen vindt dat een beugel hard nodig is. En het resterende derde deel van de kinderen heeft de tanden niet recht staan en ook niet vreselijk storend scheef. Van deze laatste groep willen nu ook steeds meer toch een orthodontische behandeling. Van de Nederlandse kinderen wordt tegenwoordig ongeveer 45% orthodontisch behandeld. http://orthodontiepraktijk.nl/iseenbeugelnodig.html

Goed postuur

Wanneer de onderkaak (en dus ook de kin) verticaal zijn gegroeid, compenseren we deze stand door ons hoofd achterover te draaien. Bij deze rotatie komt de bovenkaak naar voren en zijn onze ogen omhoog gericht. Dit corrigeren we met onze nek. De ‘vooruit’ stand van de nek zet zich door in de rug middels kyphose of lordose. Natuurlijk zijn gamen, computeren en TV kijken ook veroorzakers van rugklachten bij kinderen. Het is niet aannemelijk dat veel beeldscherm-kijken 'overgaat'. Dus is het zinvol onze kinderen van jongs af aan te leren omgaan met de combinatie beeldscherm en goede houding. (Kinder)yoga is hiervoor een overal toepasbare, uitstekende remedie.

>>Veertig procent van de kinderen/jongeren tussen de acht en de achttien jaar heeft een rug die vergelijkbaar is met die van iemand van vijftig jaar.
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/120662-gameboyrug-kyfose-lordose-oorzaken-behandeling.html

Vitaliteit en gezondheid

Wat hebben gezondheidsproblemen gerelateerd aan de luchtwegen te maken met mondademhaling?


>>In Nederland zijn er zo’n 300.000 kinderen met astma. Eén op de tien schoolgaande kinderen (10%) heeft astma. Over de hele wereld is dat 5 tot 12%. https://www.cyberpoli.nl/astma/faq/36

>>"Dan is er ook nog een samenhang tussen neus-ademhaling en de hypofyse. De hypofyse is een klier midden in het hoofd, onder de hersenen, die vele hormonen afscheidt. De hypofyse vervult een belangrijke rol bij de regulering van een groot aantal hormonen. De klier is ongeveer zo groot als een kikkererwt (doorsnede circa één centimeter) en is gelegen in een holte in de schedelbasis, achter de neusrug. Om optimaal te functioneren heeft de hypofyse de koelings-stimulans nodig, die ontstaat wanneer lucht door de neus stroomt. Als er geen neusademhaling is, is er geen stimulans, waardoor de hormonale reguleringsfunctie van de hypofyse negatief kan worden beïnvloed. Dit kan leiden tot de vertraging van de groei en de lichamelijke en geestelijke volwassenheid" Bron: http://www.kindernaturheilkunde.de/hyperplasie_frame.html

Tot slot

Kinderen die door hun mond ademen:Buteyko info

•Slapen meestal slecht, waardoor ze overdag slaperig en vermoeid zijn. Daardoor kunnen ze zich op school moeilijk concentreren. De resultaten kunnen frustrerend zijn en tot gedragsstoornissen leiden
•Dit leidt vaak tot de verkeerde diagnose ADHD en of hyperactiviteit
•Daarnaast kan mond-ademen (tekort aan CO2) leiden tot te weinig zuurstof in de (hersen)cellen, hoge bloeddruk, hartproblemen en slaapapneu
(Dr. Yosh Jeffeson “Mouth breathing leads to problems with behaviour, sleep, health.”Published april18th 2010 in ADHD)

Hoe is de training opgebouwd?

Wij organiseren trainingen in de Eifel, waarbij bijvoorbeeld gekozen kan worden voor verblijf (met de familie) in de jeugdherberg in Nideggen of kamperen in Abenden. Zo'n groepstraining (maximaal 4 deelnemers per trainer) bestaat uit 10 bijeenkomsten, totaal 10 uur in 5 dagen. Tijdens iedere bijeenkomst wordt theorie afgewisseld met oefenen. Na de bijeenkomsten oefenen de deelnemers en (de ouders) mailen hun resultaten naar de trainer die hier feedback op geeft. Zo nodig is er een vervolg of Skype-begeleiding.

Prijs voor de training

Groep: (4 deelnemers per trainer): € 290,- per kind.
Individuele begeleiding: € 390,- per kind

*Ademhalingstraining

Op aanvraag: ademhalingstraining met uitstekende resultaten tegen astma. Test uw ademhaling met de Buteyko-ademhalingstest.

© 2018 jouw website