Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling
IVPO-RGB-Metslogan geel

Management opleiding voor eigentijds management

Doel(groep)

Het doel van deze opleiding is om managers de leiderschapsvaardigheden bij te brengen, die in de moderne organisaties essentieel zijn. Deze vaardigheden kunnen het fundament vormen voor verdere opleiding.
De doelgroep betreft een groep (5-12) eigentijdse (aankomende) managers van een organisatie*, met een MBO/HBO (denk)niveau. De gelaagdheid van het aangeboden materiaal zal zowel de theoretici als de practici bedienen.

Concept

De theorie zal de deelnemers van de benodigde informatie en ideeën voorzien om management-situaties te begrijpen en te herkennen. Waarneembare gedragsoefeningen en feedback zorgen voor de overdracht van theorie naar praktijk, om zo tot effectief management te komen.

Materialen

Hunsaker

In deze opleiding maken we gebruik van het boek Management Vaardigheden van Phillip L. Hunsaker en van een reader. Het boek onderscheidt zich van andere boeken doordat het als uitgangspunt heeft, dat uitleg alleen onvoldoende is: de deelnemer gaat aan de slag!
Deze opzet sluit geheel aan bij de huidige (wetenschappelijke) inzichten in actief leren.
De reader wordt door ons samengesteld en bevat aanvullend studiemateriaal, oefeningen en gesprekstechnieken.

Werkwijze

Thuis bereiden de deelnemers de theorie van de belangrijkste management-competenties voor en stellen met behulp van testen hun begin-niveau vast. De uitslag wordt vervolgens geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie en het geleerde uit de bijeenkomsten stelt de deelnemer een actieplan op, waarmee hij zijn vaardigheden kan blijven ontwikkelen. Tijdens de bijeenkomst gaan we met elkaar aan het werk om de nieuw verworven inzichten en kennis te integreren in beter managers-gedrag. We gebruiken hiervoor discussies, groepsopdrachten, rollenspelen en feedback-oefeningen. Aan deze opleiding wordt vorm en inhoud gegeven door Paul Baardman en Désirée Vroegop.
Verder worden de deelnemers gestimuleerd om praktijksituaties uit de eigen werksfeer in te brengen, om te oefenen.

Studielogboek

De deelnemer houdt een studielogboek bij. Tussen de bijeenkomsten door zal de trainer per e-mail de vorderingen volgen en desgewenst begeleiden.

Eindopdracht/presentatie

Iedere deelnemer maakt ter afsluiting en certificering van de opleiding een eindopdracht waarin hij verslag doet van zijn leerproces zowel in theorie, als in de praktijk en geeft hierover een presentatie.

Lesprogramma

Het lesprogramma wordt verdeeld over twee seizoenen. De inhoud wordt in tweeën verdeeld, zodat de deelnemers ervoor kunnen kiezen om alleen een eerste jaar deel te nemen (afrondend met een eindopdracht/presentatie en een deel-certificaat). Het tweede jaar wordt afgerond met een eindopdracht/eindpresentatie en een volledig certificaat.
De inhoud van het eerste lesjaar bestaat uit Management Vaardigheden, Het managen van jezelf en er wordt een aanvang gemaakt met Het managen van medewerkers en teams, met o.a. als onderwerpen: de vakbekwame manager, interpersoonlijke communicatie, omgaan met stress en tijd en motiveren van medewerkers.
Het tweede jaar bestaat uit het vervolg van Het managen van medewerkers en teams en Het managen van verandering en ontwikkeling, met o.a. als onderwerpen: het aansturen van teams, effectief problemen oplossen, beoordeling en ontwikkeling van medewerkers en conflicthantering.

Tijdschema

De opleiding bestaat per lesjaar/seizoen uit 10 bijeenkomsten van 2 dagdelen. De bijeenkomsten zullen iedere 3-4 weken plaatsvinden.

*Deze opleiding wordt alleen aan organisaties aangeboden, dus niet als open-inschrijving.

© 2018 jouw website