< Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling

Instituut voor
Persoonlijke Ontwikkeling

Reset & Upgrade Yourself

HeartMath® en Mindfulness


HeartMath®

Specialisten op het gebied van de neuro-cardiologie ontdekten dat het hart niet alleen een pomp is die het bloed door het lichaam laat stromen. Het hart heeft nog een andere functies. Op basis van deze informatie is de HeartMath® techniek ontwikkeld. HeartMath® wordt ondersteund door een softwareprogramma dat de mate van Mindfulness of stress op het hartritme zichtbaar en meetbaar maakt. Met behulp van dit (bio)feedback softwareprogramma kun je je vaardigheid in het bereiken en in stand houden van Mindfulness vergroten en daarmee je gezondheid, welbevinden en prestatievermogen sterk verbeteren. Met de HeartMath®techniek kun je leren om snel van chaos en onbalans terug te keren naar rust en balans: Mindfulness.

Mindfulness

Wanneer het gaat om het leveren van topprestaties en welbevinden, wordt vaak gesproken over Mindfulness of Flow. Mindfulness is bewust aanwezig zijn in het huidige moment en dit moment accepteren met haar positieve en negatieve aspecten. Wanneer we Mindful zijn gaat alles wat we doen beter. Wetenschappers hebben inmiddels ontdekt dat Mindful zijn een intern proces is, wat onder invloed van onze wil staat en wat we bewust kunnen ontwikkelen.

Mindful Conversation

Richtlijnen om Mindful te converseren:

1. Alles wat ter sprake komt is vertrouwelijk. Wat hier wordt gezegd, blijft hier.
2. Spreek uit ervaring en vermijd theoretische discussies.
3. Geef aan dat je iets wilt zeggen, door je hand op te steken en dat je klaar bent met spreken door “Bedankt voor het luisteren” te zeggen.
4. Breng respectvol en mindful communiceren in praktijk en benadruk het positieve.
5. Als je een vraag beantwoordt, doe dat dan uit ervaring.
6. Spreek tegen de groep (niet tot één persoon).
7. Adem drie keer mindful in en uit, nadat iemand heeft gesproken.
8. Wacht met weer spreken, totdat anderen ook in de gelegenheid zijn geweest iets te zeggen.
9. Luister met al je aandacht.

Mindful Walking

Richtlijnen om Mindful te wandelen:

1. Begin met de intentie om aandachtig te wandelen.
2. Voel hoe je voeten de grond raken en hoe je benen bewegen.
3. Word je bewust van je omgeving.
4. Breid dit bewustzijn uit naar binnen, naar je gedachten en emoties.
5. Complimenteer jezelf aan het einde van je wandeling met de bewuste momenten waarvan je genoot.

Mindful Eating

Richtlijnen voor Mindful eten:

1. Eet op een tijd en plek die Mindful eten mogelijk maakt. Eet in stilte.
2. Kijk naar je eten en neem de geur in je op voordat je ermee begint.
3. Neem een hap, kauw er aandachtig op, voordat je doorslikt.
4. Voel hoe de hap zijn plaats inneemt in je maag.
5. Voel wanneer je klaar bent met eten, in plaats van je bord leeg te eten.

© 2016 jouw website