Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling

Instituut voor
Persoonlijke Ontwikkeling

Reset & Upgrade Yourself

Waarden, Doelen Stellen en Big Rocks


Waarden

Welke uw waarden zijn, hangt af van veel factoren, zoals opvoeding, levensbeschouwing, levenservaring en levensomstandigheden. Als u meer inzicht wilt krijgen in uw eigen gedrag en dat van anderen, is het noodzakelijk dat u zich realiseert door welke waarde u zich laat leiden. Het verhelderen en versterken van de eigen waarden vergroot vaak het gevoel van eigenwaarde en geeft richting aan te volgen werkwijzen en te nemen beslissingen.

Doelen Stellen

Wanneer men aan mensen vraagt wat hun doel in het leven is, dan zullen ze meestal iets zeggen in de trant van: geluk, gezondheid en succes. Dat zijn geen doelen, dat zijn de gevolgen van het stellen en bereiken van doelen. In uw leven tot nu toe hebt u al vele keuzes moeten maken. De meeste hopelijk uit vrije wil, sommige misschien gedwongen. Valkuilen bij keuzes zijn: men doet dingen die van men van je verwacht (dus geen eigen keuze), men aapt na (dus geen eigen keuze), men realiseert zich niet dat er iets te kiezen valt (dus men kiest niet).

Big Rocks

"What are the big rocks in your life? A project that you want to accomplish? Time with your loved ones? Your faith, your education, your finances? A cause? Teaching or mentoring others? Remember to put these Big Rocks in first or you’ll never get them in at all."© 2016 jouw website