Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling
IVPO-RGB-Metslogan geel

Werkwijze en gedragscode

Taken:

De belangrijkste taak is:

 • Een leeromgeving scheppen waarin cursisten actief en onder begeleiding zich gewenste leerinhouden eigen maken waarmee ze adequaat kunnen functioneren in de werksituatie

En verder:

 • Inzicht krijgen in markt/branche waarin de opdrachtgever opereert
 • Inzicht krijgen in de organisatie qua structuur, en de producten of diensten die geleverd worden
 • Aan de hand van de visie, missie en strategie van de organisatie een analyse maken van de opleidingsbehoefte en een maatwerk oplossing maken
 • Aan de hand van de opleidingsbehoefte een overzichtelijk plan opstellen waarin het soort trainingen/cursussen, doelstellingen, tijdsduur en investering vermeld zijn
 • Met behulp van onderzoek en observatie inzicht krijgen in het huidig niveau en functioneren van de deelnemers en wat hun verwachtingen zijn t.a.v. de trainer en de training/opleiding
 • Het ontwikkelen van lesmateriaal dat aansluit op het niveau en de reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de deelnemers
 • Tijdens de training/cursus frequent evalueren en zonodig bijsturen
 • Desgewenst behulpzaam zijn bij het introduceren van de opleidingsplannen naar de deelnemers
 • Desgewenst behulpzaam zijn bij het organiseren van de cursus/training qua locatie, ruimte en catering

Onze kwalificaties:

 • de 'rode draad' helder maken
 • als goed gastheer optreden voor de deelnemers
 • relevante praktijkvoorbeelden geven
 • verstand van zaken hebben
 • flexibel met het programma omgaan
 • weten wat zich in de organisatie van de klant of afdeling afspeelt
 • begrip hebben voor de problemen van de klant/deelnemers
 • humor hebben
 • de deelnemers op hun gemak stellen
 • enthousiasme voor het onderwerp overbrengen
 • tegen een stootje kunnen
 • actief luisteraar zijn
 • goed feedback geven en ontvangen
 • deelnemers motiveren
 • aandacht voor het individu in het groepsgebeuren hebben
 • het positieve benadrukken
 • signalen van eventuele problemen opvangen
 • boeiend optreden

Onze verantwoordelijkheden:

 • de kwaliteit van het onderzoek naar de opleidingsbehoefte
 • de kwaliteit van het advies n.a.v. het onderzoek
 • onze offertes kenmerken zich door duidelijkheid en vaste tarieven
 • in onze facturen wordt de urenverantwoording uitgewerkt
 • de samenstelling van het lesmateriaal
 • de uitvoering van de training/cursus
 • het evalueren en rapporten
 • het verzorgen van de trainingslocatie, -ruimte en catering (afhankelijk van de taakverdeling)

Relevantie tussen eigen werkgedragscode en de rollen in ons werk:

 • onderzoeker - waar is echt behoefte aan
 • adviseur - wat adviseren we om te doen en in welke volgorde
 • verkoper - de klant overreden aan ons de opdracht te geven
 • trainer - het uitvoeren van de training

 • In de rol van onderzoeker zou je in de verleiding kunnen komen om de behoefte aan te dikken.
 • In de rol van adviseur zou je in de verleiding kunnen komen om het traject in een te kort tijdsbestek te laten plaatsvinden.
 • In de rol van verkoper zou je in de verleiding kunnen komen om meer te beloven dan je waar kunt maken.

Wij confirmeren ons aan de gedragscode van IBCT (International Board of Certified Trainers):

 • Een duidelijke scheiding kunnen aanbrengen tussen denken en doen
 • Alle informatie van de opdrachtgever geheimhouden
 • Het continu verbeteren van de eigen trainersvaardigheden
 • Vooroplopen in het handhaven van de professionele trainingsstandaard
 • De eer en de waardigheid van het vak hooghouden
 • Het ophouden van een hoog niveau van persoonlijk gedrag

In aanvulling op de gedragscode van het IBCT hanteren wij nog de onderstaande 3 punten:

 • De eigen mogelijkheden en beperkingen kennen en hier naar handelen
 • Zonder toestemming van alle betrokken partijen geen conflicting-accounts aangaan
 • Niet laten gebruiken door een opdrachtgever om op basis van onze positie/functie medewerkers van de organisatie of hun klanten in hun nadeel te beïnvloeden

Om het bovenstaande te borgen maken wij duidelijke afspraken over het te verwachten resultaat, de meting ervan, de tussentijdse evaluaties en de rapportage. Verder vinden wij dat, je pas kan zeggen dat je een goede training/opleiding hebt gegeven als de klant je weer terug vraagt en/of je aanbeveelt bij relaties.

© 2018 jouw website